Vyhodnocení motivační programu NADACE SRDCE NA DLANI – leden 2009

16. února 2009

Naše děti jsou zapojeny do motivačního programu. Každý měsíce se u dětí hodnotí prospěch, chování, aktivita a zájmová činnost. Dle získaných bodů jsou každé pololetí školního roku vyhodnoceny. 2.2.2009 přijela do DD ředitelka Nadace Srdce na dlani paní Tereza Stopková a vyhodnotila děti s nejvyšším počtem bodů. Odměnou byl finanční dar a drobné dárky. Pro dosud nevyhodnocené děti je to veliká motivace, aby se v dalším pololetí více snažily. Bez snahy a píle není odměna.P1080386 P1080379 P1080388 P1080395 P1080380 P1080398