Děkujeme Nadaci ČEZ za poskytnutí finančního daru na pořízení umělého povrchu víceúčelového hřiště u našeho DD.

28. dubna 2009

Díky Vaší velkorysosti si děti hrají na bezpečném povrchu a zmenšilo se riziko úrazů, které se v minulosti opakovaly.

Nadace ČEZ

hřiště IMG_0961 IMG_0964 IMG_0966 IMG_0967 IMG_0973